Khăn nhuộm màu

Khăn nhuộm màu

Khăn nhuộm màu

Khăn nhuộm màu

HỘP VÀ TẶNG 4 KHĂN SH SOUBLE FACE(SH F08)

KÍCH THƯỚC KHĂN: 38*75CM TRỌNG LƯỢNG 115G/CÁI CHẤT LIỆU SỢI BÔNG

Giá : 168.000 đ
HỘP VÀ TẶNG 5 KHĂN TG TAKE FACE (TG F06)

KÍCH THƯỚC KHĂN: 40*80CM TRỌNG LƯỢNG: 155G/CÁI CHẤT LIỆU: SỢI COTTON 100%

Giá : 330.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 3 KHĂN SH DIAMON FACE

KÍCH THƯỚC KHĂN: 34*75CM TRỌNG LƯỢNG: 105G CHẤT LIỆU: COTTON 100%

Giá : 168.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 4 KHĂN TG LATINUM FACE (TG F03)

KÍCH THƯỚC: 40*80CM TRỌNG LƯỢNG: 140G/CÁI CHẤT LIỆU 100% COTTON

Giá : 136.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 4 KHĂN TG CIRCLE FACE (TG F04)

KÍCH THƯỚC: 40*80CM TRỌNG LƯỢNG: 160G/ CÁI CHẤT LIỆU: 100% COTTON

Giá : 332.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG SH HIVE FACE(SH F03)

KÍCH THƯỚC: 34*75CM TRỌNG LƯỢNG: 100G/ CÁI CHẤT LIỆU: COTTON 100%

Giá : 144.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 4 KHĂN SH ZTW FACE (SH F04)

KÍCH THƯỚC: 34*80CM TRỌNG LƯỢNG: 103G/ CÁI CHẤT LIỆU COTTON 100%

Giá : 232.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 4 KHÂN SH CHOKE FACE (SH F09)

KÍCH THƯỚC: 38*75CM TRỌNG LƯỢNG: 115G CHẤT LIỆU: COTTON 100%

Giá : 168.000 đ
HỢP QUÀ TẶNG 5 KHĂN SH LIZ FACE (SH F06)

KÍCH THƯỚC: 40*80CM TRỌNG LƯỢNG:150G CHẤT LIỆU: COTON 100%

Giá : 320.000 đ
HỢP QUÀ TẶNG 5 KHĂN SH SIX FACE (SH F07)

KÍCH THƯỚC: 40*78CM TRỌNG LƯỢNG: 135G/CÁI CHẤT LIỆU 100% COTTON

Giá : 285.000 đ
HỘP QUÀ TẶNG 4 KHĂN SH LIZE FACE SH F06

KÍCH THƯỚC: 40*80CM TRỌNG LƯỢNG: 150G CHẤT LIỆU: COTTON 100%

Giá : 320.000 đ
HỘP VÀ TẶNG 3 KHĂN TG LATTICE FACE

KÍCH THƯỚC KHĂN; 40*80CM TRỌNG LƯỢNG: 170G/ CÁI CHẤT LIỆU: COTTON 100%

Giá : 261.000 đ

facebook-messenger