Khăn khách sạn Xuân Đan

Khăn khách sạn Xuân Đan

Khăn khách sạn Xuân Đan

KHĂN TAY KHÁCH SẠN

3t Trắng 300gG

kích thước: 30*30cm Trọng lượng:25g Chất liệu: cotton 100%

Giá : 5.000 đ 12.000 đ
5T SỌC VIỆT NAM

KÍCH THƯỚC: 30*50cmTRỌNG LƯỢNG:80G CHẤT LIỆU: COTTON

Giá : 18.000 đ 30.000 đ

facebook-messenger