Khăn dệt logo

Khăn dệt logo

Khăn dệt logo

Khăn dệt logo

KHĂN 9T trắng 825g (FFD02)

KÍCH THƯỚC :34*80CM TRỌNG LƯỢNG :852G CHẤT LIỆU:100% COTTON

Giá : 8.500 đ
KHĂN 7T TRẮNG BC (FFD06)

KÍCH THƯỚC :40*70 \CM TRỌNG LƯỢNG :100G CHẤT LIỆU:100% COTTON

Giá : 25.000 đ
KHĂN TRẮNG 9T 1050G  (FFD03)

Kích thước: 34*80 cm Trọng lượng: 1050g Chất liệu: Sợi contton 100%

Giá : 13.000 đ
KHĂN 9T TRẮNG 1125G (FFD04)

Kích thước: 34*80cm Trọng lượng: 1125g Chất liệu: Sợi contton 100%

Giá : 15.000 đ
TG LATTICE BATH (TG - B01)

Kích thước: 70 x 135 cm Trọng lượng: 500G Chất liệu: Sợi hỗn hợp

Giá : 204.000 đ 255.000 đ
Khăn khách sạn 9T 1200G (FFD05)

Kích thước: 34*80 cm Trọng lượng:1200 g Chất liệu: Sợi cotton 100%

Giá : 15.000 đ
KHĂN TRẮNG 1M2 250G (BFD01)

Kích thước: 60*120 cm Trọng lượng: 200g Chất liệu: Sợi cotton 100%

Giá : 25.000 đ
KHĂN TRẮNG 1M3 375G (BFD03)

Kích thước: 65*135 cm Trọng lượng: 300g Chất liệu: Sợi cotton 100%

Giá : 40.000 đ 110.000 đ
KHĂN TRẮNG 1M4 450G (BFD05)

*Kích thước: 70*140 g Trọng lượng: 380g Chất liệu: Sợi cotton 100%

Giá : 55.000 đ 65.000 đ
KHĂN TRẮNG 1M5 570G (BFD11)

KÍCH THƯỚC: 75*150G TRỌNG LƯỢNG: 470 G CHẤT LIỆU 100% cotton

Giá : 65.000 đ
KHĂN TRẮNG 1M4 600G (BFD090)

kích thước: 70*140cm trọng lượng: 500g chất liệu: sợi cotton 100%

Giá : 70.000 đ
KHĂN 1M8 TRẮNG

KÍCH THƯỚC: 90*180 CM TRỌNG LƯỢNG :500G

Giá : 110.000 đ 120.000 đ
TG LATINUM BATH (TG-BO3)

KÍCH THƯỚC 70*135 CM KHỐI LƯỢNG: 410G CHẤT LIỆU: SỢI BÔNG 30/2

Giá : 178.200 đ 198.000 đ
KHĂN 1M2 TRẮNG  BQCH

KÍCH THƯỚC :60*120 CM TRỌNG LƯỢNG :216G CHẤT LIỆU :100% COTTON

Giá : 30.000 đ 40.000 đ

facebook-messenger