Khăn màu

Khăn màu

Khăn màu

Khăn màu

COMBO KHĂN (B845, FCO3, HM58)

KÍCH THƯỚC : khăn tắm (60*120cm 287 g) ; khăn mặt (34*80cm 108 g) ; khăn tay( 30*42cm 50g) CHẤT LIỆU: co...

Giá : 159.000 đ 177.000 đ
KHĂN SH BODURE

KÍCH THƯỚC:34*76CM KHỐI LƯƠNG:262G CHẤT LIỆU SỢI BÔNG

Giá : 96.000 đ
KHĂN DW28 (SW-HO1)

KHĂN MẸ VÀ BÉ Kích thước:28*40cm Khối Lượng:38g Chất liệu: Sợi bông 16s/1 siêu thấm hút không...

Giá : 14.000 đ 14.000 đ
COMBO KHĂN (BMT4, FMTE, HMT4)

Kích thước: Khăn tắm: 60*120cm 320g khăn mặt: 34*78cm 120g Khăn tay 28*42cm 44g Chất liệu: sợi tre...

Giá : 219.000 đ 244.000 đ
kHĂN C34

KÍCH THƯỚC:34*76CM KHỐI LƯỢNG: 70g CHẤT LIỆU: SỢI BÔNG

Giá : 27.000 đ
COMBO KHĂN SH HIVE

khăn tắm: 60*120cm 282 g, Khăn mặt:34*75cm 100g, Khăn tay 30*34cm 40g Chất liệu: sợi bông

Giá : 153.000 đ
COMBO KHĂN SH LINE BORDER

khăn mặt:40*78cm 130g , Khăn tắm: 70*135cm 135g, Khăn tay: 34*34cm 48g Chất liệu: sợi bông

Giá : 208.000 đ
KHĂN SH LONELY RABBIT HAND

KÍCH THƯỚC: 36*36CM TRỌNG LƯỢNG: 55G CHẤT LIỆU: 36*36CM

Giá : 23.000 đ
COMBO KHĂN TG CIRCLE

KHĂN MẶT: 40*80cm 160g; KHĂN TAY: 30*50cm 60g; KHĂN TẮM: 68*135cm 480g CHÂT LIỆU: SỢI TRE (SỢI TRE LÀ...

Giá : 363.000 đ
COMBO KHĂN TG LATINUM

KHĂN MẶT: 40*80cm 140g; KHĂN TAY: 34*34cm 50g: KHĂN TĂM: 70*135cm CHẤT LIỆU: sợi bông

Giá : 291.000 đ
COMBO KHĂN TG LATTICE

KHĂN MẶT: 40*80cm 170g: KHĂN TAY 34*34cm 55g; KHĂN TẮM: 70*135cm CHẤT LIỆU: SỢI TRE

Giá : 371.000 đ
KHĂN TG  DOT HAND

KÍCH THƯỚC: 36*36cm KHỐI LƯỢNG: 55G CHẤT LIỆU: sợi bông

Giá : 33.000 đ
COMBO KHĂN ZTW

khăn tắm: 60*120cm 273g ; khăn mặt: 34*80cm 103g ; khăn tay 30*34cm 35g; khăn tắm mini 50*100cm 190g chất liệu:...

Giá : 339.000 đ
KHĂN SH BATH 50

KÍCH THƯỚC: 50*100cm KHỐI LƯỢNG:100G CHẤT LIỆU: sợi bông

Giá : 76.000 đ
KHĂN SH LIZ FACE

KÍCH THƯỚC: 40*8CM KHỐI LƯỢNG: 150G CHẤT LIỆU: SỢI BÔNG

Giá : 640.000 đ

facebook-messenger